Absolwenta kierunku Ekonomia, specjalność Zarządzanie Logistyczne (studia magisterskie) na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

W dniu 16.04.2012 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nadał jej uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5392.

Jolanta Rosińska uczestniczyła w specjalistycznym kursie Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych organizowanym przez ZBP i PFSRM. W dniu 25.10.2012 r. uzyskała Certyfikat nr 209/2012 wydany przez ZBP i PFSRM potwierdzający zdanie egzaminu z wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Była ponadto uczestniczką szeregu konferencji, szkoleń i seminariów organizowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.


Certyfikaty

Andrzej Rosiński

tel. +48 606 470 496

Piecki

Jolanta Rosińska

tel. +48 600 578 481

Piecki/Bydgoszcz

Przemysław Rosiński

tel. +48 605 036 305

Olsztyn/Stawiguda