Absolwent Wydziału Rolnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (studia magisterskie), specjalność ekonomika rolnictwa.  

W dniu 31.05.1996 r. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nadał mu uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 1889.

Andrzej Rosiński w 2012 r. uzyskał również uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości na terenie Unii Europejskiej - Certyfikat The European Group of Valuers Associations (TEGoVA) /Nr rejestracyjny certyfikatu: REV-PL/PFVA/2012/224/.

Był ponadto uczestnikiem szeregu konferencji, szkoleń i uzyskał kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami z zakresu wyceny nieruchomości, między innymi:

  • Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego
  • Studium rzeczoznawstwa sądowego dla rzeczoznawców majątkowych
  • Wycena nieruchomości rolnych w świetle przepisów prawa i standardów zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
     

Zdobywał różne doświadczenia zawodowe prowadząc dwa przedsiębiorstwa i będąc członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji. Równolegle od ponad 20 lat pracuje jako rzeczoznawca majątkowy, prowadząc własną firmę.


Certyfikaty

Andrzej Rosiński

tel. +48 606 470 496

Piecki

Jolanta Rosińska

tel. +48 600 578 481

Piecki/Bydgoszcz

Przemysław Rosiński

tel. +48 605 036 305

Olsztyn/Stawiguda